Poster Ödülü - Ergen Günleri 24

Kendine Zarar Verme ve İntihar Davranışı
24.
ERGEN GÜNLERİ
İçeriğe git

Poster Ödülü


  Poster Ödülü

 Poster Bildirilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bilgiler
1.      24. Ergen Günleri’nde poster bildiri kabul edilecektir.
2.      Önemli bilimsel katkı sağlayacak olgu sunumları, serileri ve orijinal araştırma çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.
3.      Kongreye poster bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar aşağıdaki poster özeti yazım kuralları uyarınca hazırlanmış poster bildiri özetlerini cogepder@gmail.com posta adresine, “doc” uzantılı olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.  
4.      Gönderilen bildiriler, 24. Ergen Günleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
5.      Poster bildirilerinin kabulüne bilimsel kurulda yer alan iki ayrı hakemin değerlendirme sonrası karar verilecektir.
6.      Bildirileri özeti son gönderi tarihi 15 Ekim 2019 Salı günü 24:00 olarak belirlenmiştir.
7.      Kabul edilen bildiriler 29 Ekim 2019 tarihinde resmi web sayfasında ilan edilecektir.
8.      Özetleri kabul edilen katılımcılar, posterlerini aşağıdaki kurallara uygun olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir.
       Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları
1.      Poster özetleri en az 150 en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
2.      Bildiri özetlerinin sonunda İndex Medicus’a uygun en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır.
3.      Araştırma yazıları için şu alt başlıkları içermelidir;
a.      Başlık: Büyük harflerle yazılmalı ve sonunda noktalama olmamalıdır.
b.     Yazarlar: çalışmaya katkı sırasına göre akademik ünvanları olmadan yazılmalı ve poster bildiriyi sunacak kişi altı çizilerek belirtilmelidir. Ayrıca yazarların e mail adresleri ve çalıştıkları kurumlarında sırasıyla belirtilmesi gerekmektedir.
c.      Amaç: Çalışmanın amaçları,
d.     Yöntem: Çalışma deseni ve kullanılan ölçüm araçları,
e.      Sonuç: Ana bulgular,
f.       Tartışma: Çalışmanın klinik önemini içermelidir.
g.     Özette herhangi bir kaynak gösterilmemelidir.
4.      Olgu serileri, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır. Başlık ve yazarlar yukarıdaki gibi hazırlanmalıdır
5.      Özet, 12 punto ile çift aralık olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
6.      Özetlerde 2’den fazla tablo ya da şekil yer almamalıdır. Tablo ve şekildeki kelimeler yukarıda belirtilen kelime sayılarına dahil edilecektir.
Poster Bildirilere Dair Yazım Kuralları
1.      Poster sunumları, 70 cm eninde ve 90 cm boyunda, en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
2.      Poster sunumlarında görselliği arttıracak öğelere yer verilmelidir.
3.      Toplamda 3 tablo ve şekilden fazlası bulunmamalıdır.
4.      Posterin özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarında hazırlanması, şekil ve tabloların metnin içine, kaynakların metnin sonuna yerleştirilmeleri gerekmektedir.
5.      Kaynaklar metin içinde yazar adı ve tarihle belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır. İki yazarlı ise her ikisi de yazılmalı, ikiden çok yazarlı kaynaklar ilk yazarın soyadı ve arkadaşları şeklinde ya da "ve ark" ibaresiyle  belirtilmelidir. Aynı noktada birden fazla kaynağa atıfta bulunulacaksa yazar adları alfabetik sıraya göre, aynı parantez içinde ve birbirinden virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır.
6.      Kaynak sayısı 5 adetle sınırlanmalı ve ana metinden 4 punto küçük olacak şekilde düzenlenmelidir.
Poster bildiri Birincilik ödülü
1.      24. Ergen Günleri’nde poster bildiriler uygun şekilde sunulduktan sonra poster değerlendirme jürisi tarafından birinci seçilen poster bildiri belirlenecektir.
2.      Birinci en iyi poster seçilerek 1000 tl teşvik ödülünün sahibi olacaktır.
3.      Ödül alan çalışma, bir makale olarak Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne yayınlanmak üzere göndermeyi garanti etmiş olacaklardır.
4.      Birinciliği kazanmış olan çalışmanın yazarları, yazılarının basılması için sunum yaptıkları posterin makalesini, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi yazım kurallarına göre hazırlayarak dergi sistemine yüklemeleri gerekmektedir.    

Poster Ödülü

 Poster Bildirilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bilgiler
1.      24. Ergen Günleri’nde poster bildiri kabul edilecektir.
2.      Önemli bilimsel katkı sağlayacak olgu sunumları, serileri ve orijinal araştırma çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.
3.      Kongreye poster bildiri ile katılmak isteyen katılımcılar aşağıdaki poster özeti yazım kuralları uyarınca hazırlanmış poster bildiri özetlerini cogepder@gmail.com posta adresine, “doc” uzantılı olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.  
4.      Gönderilen bildiriler, 24. Ergen Günleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
5.      Poster bildirilerinin kabulüne bilimsel kurulda yer alan iki ayrı hakemin değerlendirme sonrası karar verilecektir.
6.      Bildirileri özeti son gönderi tarihi 15 Ekim 2019 Salı günü 24:00 olarak belirlenmiştir.
7.      Kabul edilen bildiriler 29 Ekim 2019 tarihinde resmi web sayfasında ilan edilecektir.
8.      Özetleri kabul edilen katılımcılar, posterlerini aşağıdaki kurallara uygun olacak şekilde hazırlamaları gerekmektedir.
       Poster Bildiri Özeti Yazım Kuralları
1.      Poster özetleri en az 150 en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
2.      Bildiri özetlerinin sonunda İndex Medicus’a uygun en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük bulunmalıdır.
3.      Araştırma yazıları için şu alt başlıkları içermelidir;
a.      Başlık: Büyük harflerle yazılmalı ve sonunda noktalama olmamalıdır.
b.     Yazarlar: çalışmaya katkı sırasına göre akademik ünvanları olmadan yazılmalı ve poster bildiriyi sunacak kişi altı çizilerek belirtilmelidir. Ayrıca yazarların e mail adresleri ve çalıştıkları kurumlarında sırasıyla belirtilmesi gerekmektedir.
c.      Amaç: Çalışmanın amaçları,
d.     Yöntem: Çalışma deseni ve kullanılan ölçüm araçları,
e.      Sonuç: Ana bulgular,
f.       Tartışma: Çalışmanın klinik önemini içermelidir.
g.     Özette herhangi bir kaynak gösterilmemelidir.
4.      Olgu serileri, posterin genel bir özeti şeklinde olup alt başlıklar içermeyen tek bir paragraftan oluşmalıdır. Başlık ve yazarlar yukarıdaki gibi hazırlanmalıdır
5.      Özet, 12 punto ile çift aralık olarak yazılmalı, sayfanın tüm kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
6.      Özetlerde 2’den fazla tablo ya da şekil yer almamalıdır. Tablo ve şekildeki kelimeler yukarıda belirtilen kelime sayılarına dahil edilecektir.
Poster Bildirilere Dair Yazım Kuralları
1.      Poster sunumları, 70 cm eninde ve 90 cm boyunda, en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
2.      Poster sunumlarında görselliği arttıracak öğelere yer verilmelidir.
3.      Toplamda 3 tablo ve şekilden fazlası bulunmamalıdır.
4.      Posterin özet, amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarında hazırlanması, şekil ve tabloların metnin içine, kaynakların metnin sonuna yerleştirilmeleri gerekmektedir.
5.      Kaynaklar metin içinde yazar adı ve tarihle belirtilmeli, yazar ve tarih arasında virgül konmamalıdır. İki yazarlı ise her ikisi de yazılmalı, ikiden çok yazarlı kaynaklar ilk yazarın soyadı ve arkadaşları şeklinde ya da "ve ark" ibaresiyle  belirtilmelidir. Aynı noktada birden fazla kaynağa atıfta bulunulacaksa yazar adları alfabetik sıraya göre, aynı parantez içinde ve birbirinden virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır.
6.      Kaynak sayısı 5 adetle sınırlanmalı ve ana metinden 4 punto küçük olacak şekilde düzenlenmelidir.
Poster bildiri Birincilik ödülü
1.      24. Ergen Günleri’nde poster bildiriler uygun şekilde sunulduktan sonra poster değerlendirme jürisi tarafından birinci seçilen poster bildiri belirlenecektir.
2.      Birinci en iyi poster seçilerek 1000 tl teşvik ödülünün sahibi olacaktır.
3.      Ödül alan çalışma, bir makale olarak Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’ne yayınlanmak üzere göndermeyi garanti etmiş olacaklardır.
4.      Birinciliği kazanmış olan çalışmanın yazarları, yazılarının basılması için sunum yaptıkları posterin makalesini, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi yazım kurallarına göre hazırlayarak dergi sistemine yüklemeleri gerekmektedir.    


Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi
Kongre ve Kültür Merkezi 21-23 Kasım 2019
İçeriğe dön