BİLDİRİLER - 20_Ergen Günleri Kongresi

İçeriğe git

Ana menü:

BİLDİRİLER

Değerli dernek üyeleri bildiri ve konuşmacı özetlerinizi yeni oluşturulan www.cogepdermakale.com sayfasından yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizi yapmadan önce siteye kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt yaptıktan sonra bildiri butonunun altındaki basamakları takip ediniz.

 Süre Dolmuştur.

 Kapalıdır.

POSTER BİLDİRİLERİ
Posterler 1,5 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde, 90x70 cm boyutunda olmalıdır.
Araştırmalar için hazırlanacak posterler; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Olgular için hazırlanacak posterler için amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıklarının kullanılmasına gerek yoktur.
POSTER BİLDİRİ BAŞVURULARI
·         Bildiriler poster olarak sunulacaktır.
·         Bildiri başvuruları sadece internetten http://www.cogepdermakale.com/index.php sayfası üzerinden yapılacaktır. Araştırma veya olgu sunumlarının özetleri poster başvurusu olarak gönderilebilir. Dernek tarafından verilen “En iyi Poster Ödülü’ne” başvurmak isteyenlerin başvuru özeti dışında araştırmalarının tüm metnini cogepder@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bildiri Özet Metni Hazırlama İle İlgili Bilgiler
·         Araştırma ve Olgu Sunumu içeren bildiri özetleri değerlendirmeye alınacak olup Gözden Geçirme ve Derlemeler kabul edilmeyecektir.
·         Bildiri Özetleri “Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç” başlıkları altında düzenlenmelidir.
·         Özet metni en fazla 500 kelime olmalıdır.
·         Metin içinde Şekil, Tablo ve Kaynak kullanılmamalıdır.
·         Bildiri özeti son gönderim tarihi 4 Ekim 2015’tir. (11 EKİM 2015 Tarihine kadar uzatılmıştır.)
·         Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve0 hakem değerlendirmesi sonucuna göre 16 Ekim 2015 tarihinde web sitesinden duyurulacaktır.
·         Bildiri özetleri Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ek Sayısı’nda yayınlanacaktır.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön